Wij gaan ervan uit dat u zich conformeert aan onderstaand huisregels. De huisregels zijn van toepassing tijdens deelname bij alle activiteiten van Shaitsu Toya.

U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de therapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De praktijk draagt
niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor de therapie. Indien uw zorgverzekeraar (gedeeltelijk) niet vergoedt dan kunt
u onze tarievenlijst op de site raadplegen.

Neem bij de eerste afspraak uw identiteitsbewijs mee. Ik geef praktijk Shiatsu Toya toestemming om deze gegevens alleen te gebruiken om contact met mij op te nemen.

Bij verhinderd wordt u verzocht de afspraak 24 uur voor de behandeltijd af te zeggen. Anders is de praktijk genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen aan u. De openingstijden van de
praktijk staan vermeld op de site

Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen risico. De praktijk is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van de cliënt.

De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot:

Kwaliteit van dienstverlening: De therapeut is ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register (N.V.S.T.) van het Nederlandse vereniging voor somatherapeuten

Klachten: Het N.V.S.T. heeft in het kader van de Wkkgz een klachtenregeling ingesteld . U dient wanneer u een klacht heeft deze eerst te bespreken met de betreffende therapeut. Er wordt samen naar een oplossing gezocht. Mocht dit niet naar uw tevredenheid lukken, dan kunt u uw klacht indienen bij:

De klachtenfunctionaris kunt u bereiken via Quasir, expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. U kunt Quasir bereiken op het algemene telefoonnummer: 0561 618711 of op het rechtstreekse nummer van de klachtenfunctionaris: 06-48 44 55 38.

De klachtenfunctionaris kan u op de hoogte brengen van de mogelijkheden die u heeft voor uw situatie.

Ook kunt u ervoor kiezen om een mail te sturen, deze kan verzonden worden naar: bemiddeling@quasir.nl

Privacy: Geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie voldoen aan de richtlijnen. Binnen de praktijk worden de volgende gegevens bewaard: NAW-gegevens, e-mail adres, telefoonnummer en behandeladministratie van de cliënt. Het doel van de gegevens is om contact te kunnen leggen indien nodig met de therapeut. Het wettelijke bewaartermijn van de medische gegevens is 15 jaar. Het wettelijke bewaartermijn van de administratieve gegevens is 7 jaar. De gegevens worden elektronisch en encrypted bewaard . Bij calamiteit wordt indien nodig Autoriteit Persoonsgegevens en cliënten op de hoogte gebracht.

Alleen medewerkers van Shaitsu Toya hebben toegang tot deze gegevens. De eindverantwoordelijke voor gegevensverwerking is de praktijkhouder Toya de Lono . De cliënt heeft het recht van inzien/opvragen, correctie en verwijderen van zijn gegevens. Gegevens kunnen alléén verstrekt worden aan andere indien de cliënt daar de toestemming voor geeft. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens, Algemene Vordering Gegevensbescherming en NEN7510.

Onder de AVG gelden de volgende rechten:

  • De Client heeft Recht op inzage
  • De Client heeft Recht op rectificatie en aanvulling
  • De Client heeft Recht op vergetelheid 
  • De Client heeft Recht op dataportabiliteit 
  • De Client heeft Recht op beperking van de verwerking
  • De Client heeft Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  • De Client heeft Recht van bezwaar

Betalingsvoorwaarden:
De praktijk heeft contracten met (bijna) alle zorgverzekeraars.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent of u maximale behandeling(en) zijn overschreden, dan dient u de behandeling(en) zelf te betalen. U ontvangt van ons per mail of per post een factuur.
Deze dient binnen 14 dagen betaald te worden. De tarieven zijn op te vragen in de praktijk en aanwezig op de website. Indien er niet aan de betaaltermijn wordt overschreden is de praktijk genoodzaakt incassomaatregelen te nemen.